Το κατάστημα μας βρίσκεται σε λειτουργία συντήρησης, προσωρινά δεν δεχόμαστε αγορές λιανικής.

Dhink® designs and creates sweet and cool solutions for the (children’s)room and many more Dhink’s for your day-to-day life. During this journey, Dhink® adheres to the belief that children’s [or grown-up kid’s] imaginations should be translated as vividly as possible. This mindset is brought to reality on a daily base in its design and in every small detail of the development to become as playful & imaginative as possible. Time to plunge into the Dhink® universe!
ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ DHINK SIZE SMALL BABY LIGHT SERIES ‘PINK BABY KOALA’
9.90
ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ DHINK SIZE MEDIUM COLOR CHANGING SERIES ‘ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΑΠΑΚΙ’
16.00
ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΧΤΟΣ DHINK SIZE MEDIUM COLOR CHANGING -TAPPING SERIES ‘DINO GREEN ‘
21.00
ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΧΤΟΣ DHINK SIZE MEDIUM COLOR CHANGING TAPPING SERIES ‘BAMBOO CHEWING PANDA’
21.00
ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΧΤΟΣ DHINK SIZE SMALL BABY LIGHT SERIES ‘UNICORN PINK’
9.90
ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΧΤΟΣ DHINK SIZE SMALL BABY LIGHT SERIES ‘DINO WHITE’
9.90
ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΧΤΟΣ DHINK SIZE SMALL BABY LIGHT SERIES ‘DINO GREEN’
9.90
ΦΩΤΑΚΙ NYKTOΣ DHINK SIZE SMALL ΒΑΒΥ LIGHT SERIES ‘NARWHAL BLUE’
9.90
ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ DHINK SIZE SMALL BABY LIGHT SERIES ‘RABBIT PINK’
9.90
ΦΩΤΑΚΙΑ ΝΥΚΤΟΣ DHINK SIZE SMALL BABY LIGHT SERIES ‘WHITE BABY KOALA’
9.90
ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ DHINK SIZE MEDIUM COLOR CHANGING-TAPPING SERIES ‘UNICORN BLUE’
21.00
ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ DHINK SIZE MEDIUM COLOR CHANGING-TAPPING SERIES ‘UNICORN GREEN’
21.00
ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΧΤΟΣ DHINK SIZE XL LIGHT SERIES ‘DINO WHITE’
47.00
ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΧΤΟΣ DHINK SIZE MEDIUM COLOR CHANGING-TAPPING SERIES ‘FIRETRUCK SUV’
25.00
ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΧΤΟΣ DHINK SIZE MEDIUM COLOR CHANGING-TAPPING SERIES ‘POLICE SUV ‘
25.00
ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ DHINK SIZE MEDIUM COLOR CHANGING-TAPPING SERIES ‘RAINBOW SEAHORSE’
21.00